• نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها:تحلیلی بر اساس داده‌های خرد

   نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها:تحلیلی بر اساس داده‌های خرد

   نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها:تحلیلی بر اساس داده‌های خرد

   عنوان: نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها:تحلیلی بر اساس داده‌های خرد
   نویسنده: سجاد ابراهیمی
   گزارش پژوهشی

    عنوان:  نحوه اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت‌ها:تحلیلی بر اساس داده‌های خرد

   نویسنده: سجاد ابراهیمی
   گزارش پژوهشی
    
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • دسترسی سریع