• شرکت تدبیر تراکنش ایرانیان
      آدرس : تهران - پونک میدان حسین صبحدل کوچه باغستان کوچه شب بو پلاک ۱
      کد پستی : 1998845755
      تلفن : 15-35918902-021
      پست الکترونیک : info[at]ittadbir.com
    • ارتباط با واحدهای سازمان
      تهران - پونک میدان حسین صبحدل کوچه باغستان کوچه شب بو پلاک ۱
      تلفن : 88862507 الی 14 داخلی 140
      info@ittadbir.com
      تهران - پونک میدان حسین صبحدل کوچه باغستان کوچه شب بو پلاک ۱
      تلفن : 88862507 الی 14
      تهران - پونک میدان حسین صبحدل کوچه باغستان کوچه شب بو پلاک ۱
      تلفن : 88862507 الی 14 داخلی 131
      a.Rezapour59@ittadbir.com
      تهران - پونک میدان حسین صبحدل کوچه باغستان کوچه شب بو پلاک ۱
      تلفن : 88862507 الی 14 داخلی 207
      moghadasi@ittadbir.com
  • دسترسی سریع